P-Centrum Nederland-Reintegratie 1e spoor 2e spoor 3e spoor

Re-integratie.

Werken aan

de toekomst.

Werkervaringsplaats

Een werkplek om relevante werkervaring op te doen met het doel om de arbeidsmarkt te betreden.

Een werkervaringsplaats biedt een plek aan mensen die een tweede spoor re-integratietraject doorlopen of mensen met een UWV-uitkering die na een lange tijd aan het werk moeten gaan.

Wat is een werkervaringsplaats?

Een werkervaringsplaats biedt de werkzoekende met een werkplek de kans om nieuwe, relevante werkervaring op te doen. Hierbij is het ook mogelijk om werkervaring op te doen in een andere beroepsrichting. De werkervaringsplaats is een soort stage speciaal voor werkzoekenden die een tweede spoor re-integratie doorlopen en voor werkzoekenden met een UWV-uitkering die de arbeidsmarkt weer moeten gaan betreden. Een werkervaringsplaats helpt werkzoekenden bij:

 • Het onderzoeken of de (nieuwe) functie past bij de belastbaarheid
 • Het opbouwen van een arbeidsritme
 • Het ontdekken of er een klik is met de nieuwe organisatie en de werkcultuur

Het UWV en de werkervaringsplaats

Voor werkzoekenden met een UWV-uitkering maakt het UWV onderscheidt tussen een werkervaringsplaats en een proefplaatsing.

De werkervaringsplaats volgens het UWV
Een werkervaringsplaats heeft een andere insteek dan een proefplaatsing. Bij een proefplaatsing is er uitzicht op een vaste baan, terwijl een werkervaringsplaats alleen bedoeld is om werkervaring op te doen, competenties te onderzoeken, de belastbaarheid in kaart te brengen en te bepalen of het werk passend is voor de werkzoekende. Hoewel dit een eerste stap naar een vaste baan kan zijn, is dat niet de hoofdzaak van een werkervaringsplaats.

Binnen het traject UWV Werkfit maken is het vinden van een werkervaringsplaats een belangrijk onderdeel. Tijdens dit traject ondersteunen onze re-integratie experts de werkzoekende op een daadkrachtige en zeer persoonlijke werkwijze.

De proefplaatsing volgens het UWV
Voor een werkgever is het mogelijk om een werkzoekende voor twee maanden op proef in dienst nemen met behoud van de UWV-uitkering (WAO, WIA, Wajong, Ziektewet of WW). Tijdens deze proefperiode kan de werkgever beoordelen of er een match is tussen de werkzoekende en de werkplek, zonder hiervoor loon te betalen. Na deze twee maanden kan er geen proeftijd meer worden afgesproken. Deze proefplaatsingen zijn bedoeld voor werkzoekenden die moeilijker aan werk komen en waarbij de werkgever twijfelt over hun geschiktheid. Een toestemming voor de proefplaatsing van het UWV is hiervoor vereist.

Op de UWV website staan de voorwaarden voor proefplaatsingen.

Een werkervaringsplaats in een tweede spoor traject

Een tweede spoor re-integratie heeft als doel het vinden van een passende nieuwe baan voor de werknemer bij een nieuwe werkgever. Dit kan spannend zijn, omdat de werknemer vaak lange tijd uit het arbeidsritme is en mogelijk naar een geheel nieuwe functie zoekt.

Op de volgende vlakken helpt een werkervaringsplaats de werknemer tijdens het tweede spoor re-integratietraject:

 • Focus vinden op wat ze wel kunnen in plaats van wat ze niet kunnen
 • Het ontdekken van nieuwe kanten van zichzelf
 • Het leren van nieuwe vaardigheden
 • Het zelfvertrouwen vergroten
 • De eigen identiteit versterken
 • Het uitbreiden van het eigen netwerk

Soms is het mogelijk dat de werkervaringsplaats kan worden omgezet in een vast dienstverband bij de werkgever.

Het zoeken van een werkervaringsplaats

P-Centrum heeft een groot netwerk van bedrijven en organisaties die werken met met werkervaringsplaatsen. Zo kunnen we werkzoekenden helpen aan passende werkervaringsplaatsen tijdens het re-integratietraject. Ook weten we hoe we social media kanalen kunnen inschakelen in de zoektocht naar werkervaringsplaatsen. Natuurlijk mogen werkzoekenden ook zelf zoeken naar passende werkervaringsplaatsen. Het vinden van een werkervaringsplaats door de werkzoekenden is lastig. Dit omdat organisaties de werkervaringsplaatsen die ze aanbieden vaak niet actief onder de aandacht brengen of op hun website vermelden. P-Centrum gaat daadkrachtig aan de slag om samen een passende oplossing te vinden binnen de regio van de werkzoekende.

De overeenkomst voor een werkervaringsplaats

Voor de start van een werkervaringsplaats is het nodig om een overeenkomst op te stellen tussen de werkgever en de werknemer. De re-integratiecoach van P-Centrum houdt contact met de werkgever en de werknemer gedurende de plaatsing. Tijdens de plaatsing zijn er diverse momenten om samen de samenwerking te evalueren. In de overeenkomst van de werkervaringsplaats staan de volgende gegevens:

 • De naam van de werknemer en de contactgegevens
 • De naam van de werkgever en de contactgegevens
 • De functieomschrijving passende bij de werkervaringsplaats
 • De duur van de plaatsing
 • Het aantal uren dat wordt gewerkt
 • Het doel van de plaatsing
 • Mogelijke vergoedingen (bv reiskostenvergoeding)

De vergoeding van de werkervaringsplaats

Bij een werkervaringsplaats is er geen sprake van een loon. Mensen met een UWV-uitkering behouden hun uitkering tijdens een plaatsing. Mensen in een tweede spoor re-integratie behouden hun loon van de huidige werkgever. Een mogelijke vergoeding die de werkzoekende tijdens de stageperiode wel kan ontvangen is bijvoorbeeld een reiskostenvergoeding.

Verzekeringen voor de werkervaringsplaats kandidaten

De werkgever dient de werknemersverzekeringen voor de werkervaringsplaats kandidaat te regelen. Denk hierbij aan de aansprakelijkheidsverzekering en de ongevallenverzekering.

Het aanbieden van werkervaringsplaatsen

P-Centrum is constant actief in het vergroten van het netwerk om de re-integratietrajecten zo optimaal mogelijk te realiseren. De werkervaringsplaatsen zijn hier natuurlijk onderdeel van. Als er binnen uw bedrijf interesse is om werkervaringsplaatsen aan te bieden, neemt u dan contact op met onze re-integratie experts.

De voordelen van werkervaringsplaatsen voor bedrijven

 • Het is kosteloos (loon wordt doorbetaald door de eigen werkgever of de uitkeringsinstantie)
 • Het geeft tijdelijke beschikking over een gemotiveerde kandidaat
 • Uw werknemers worden tijdelijk ontlast
 • U helpt voor werkzoekenden de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten

Het traject voor het aanbieden van werkervaringsplaatsen

 • Als start brengen we de wensen van uw bedrijf in kaart
 • Beschikbare functies inventariseren
 • Vrijblijvend voorstellen van kandidaten
 • Bij interesse volgt een kennismakingsgesprek
 • Opstellen van een overeenkomst voor de werkervaringsplaats
 • Tijdens de plaatsing vinden er drie evaluatiemomenten plaats
 • Afhankelijk van de situatie en regelgeving is een verlenging is mogelijk

Meer weten?

Heeft u vragen over

de werkervaringsplaats?

Maak een afspraak en onze experts kunnen de mogelijk- heden duidelijk uiteen zetten om tot een positief resultaat te komen. De koffie staat bij ons voor u klaar. Natuurlijk komen we ook graag bij u op locatie langs. Zeg het maar.