P-Centrum Nederland Reintegratie Arbeidsdeskundig onderzoek

Re-integratie.

Werken aan.

de toekomst.

Re-integratie

Traject om uw werknemer terug te laten keren naar het eigen werk, of naar ander werk binnen de organisatie.

Als een werknemer zich bij u heeft ziek gemeld en aangeeft niet is staat te zijn de eigen functie uit te oefenen, betekent dit natuurlijk niet automatisch dat dit ook leidt tot verzuim. Immers er kunnen mogelijkheden zijn, al dan niet tijdelijk, dat de werknemer andere werkzaamheden bij u kan verrichten.

Snel schakelen loont

Mocht uw werknemer toch uitvallen door verzuim en de re-integratieactiviteiten worden al ingezet in de eerste 6 weken van het verzuim, dan zal de kans op succesvolle terugkeer van die werknemers aanzienlijk groter zijn dan zonder die activiteiten. Dat wijst onderzoek uit.

Een persoonlijke aanpak

De adviseurs van P-Centrum zullen er in eerste instantie alles aan doen om uw werknemer terug te laten keren naar het eigen werk, of naar ander werk binnen de eigen organisatie. We noemen dit interne re-integratie of re-integratie eerste spoor.

De werknemer doet in dit traject aangepast werk, volgens een opbouwschema. Waarbij met name wordt gelet op de belasting van de functie versus de belastbaarheid van de werknemer, zodat er een maximale kans is op duurzaam herstel. Een goede begeleiding vanuit P-Centrum en de werk gever is van belang om de gestelde doelen te realiseren.

In dat geval bieden de arbeidsdeskundigen en jobcoaches van P-Centrum uitkomst. Zij kunnen zowel de begeleiding als een tijdelijke re-integratieplaats (werkhervatting) voor uw werknemer ver zorgen buiten de eigen organisatie. Zo kan de werknemer blijven deelnemen aan het arbeidsproces, op krachten komen en met de juiste begeleiding weer terugkeren naar het eigen werk of naar een alternatieve functie binnen uw eigen organisatie.

Wij staan voor u klaar!

 

Contenza Klanttevredenheidsonderzoeken Resultaten

Re-integratie

Re-integratie

1e spoor re-integratie

Traject om uw werknemer terug te laten keren naar het eigen werk, of naar ander werk binnen de organisatie.

2e spoor re-integratie

Re-integratie om een werknemer terug te laten keren naar werk buiten de organisatie.

3e spoor re-integratie

Re-integratie traject om uw (ex)werknemer te begeleiden naar passend werk vanuit de WGA-uitkering.

ZW Flex re-integratie

Traject om medewerkers met een tijdelijk contract die ziek uit dienst gaan binnen ons netwerk te re-integreren.

Arbeidsdeskundig onderzoek

Onderzoek naar hoever een zieke werknemer in staat is zijn werkzaamheden te verrichten.

Belastbaarheidsonderzoek

Het onderzoek naar de mogelijkheden voor werknemers tot werkhervatting.

Analyse verzuimdossier

Is uw verzuimdossier Poortwachter-proof? Onze experts analyseren uw verzuimdossier en laten weten of deze Poortwachter-proof is.

UWV - Naar werk

Deskundige begeleiding naar werk vanuit een uitkering.

UWV - Werkfit maken

Samen stomen we u klaar zodat u straks zelf of met hulp op zoek kunt gaan naar uw nieuwe baan.

UWV - Werkfit maken (Extern)

Samen stomen we u klaar voor een nieuwe start op de arbeidsmarkt, startend vanuit een externe werkplek.

Maak een afspraak

Hoe eerder de re-integratie

wordt gestart, des te groter de slagingskans

Maak een afspraak en onze experts kunnen de mogelijk- heden duidelijk uiteen zetten om tot een positief resulaat te komen. De koffie staat bij ons voor u klaar. Natuurlijk komen we ook graag bij u op locatie langs. Zeg het maar.