P-Centrum re-integratie UWV Werkfit Naar Werk UWV regio Tilburg Rotterdam Utrecht

Re-integratie.

Werken aan

de toekomst.

UWV – Werkfit maken; starten op een externe werkplek

Samen stomen we u klaar voor een nieuwe start op de arbeidsmarkt, startend vanuit een externe werkplek.

Deskundige begeleiding bij re-integraties

De re-integratiespecialisten van P-Centrum bieden dit programma aan als UWV partner voor in de regio’s Tilburg, Rotterdam en Utrecht. Samen gaan we intensief aan de slag en werken samen aan de toekomst.

Onze re-integratiespecialisten ondersteunen u bij:

 • Introductie op een externe re-integratiewerkplek bij een organisatie in ons netwerk;
 • Via de re-integratiewerkplek kan u opbouwen in uren, taken en verantwoordelijkheden en grip krijgen op uw belastbaarheid. We kunnen op deze manier onderzoeken op welke wijze uw belastbaarheid in positieve zin is te beïnvloeden;
 • We beginnen het traject met een intakegesprek en stellen een plan van aanpak op voor introductie op de externe re-integratiewerkplek;
 • Nadat u begonnen bent zullen we na evaluatie een opbouwschema opstellen
 • Tijdens het traject ontvangt uw begeleider van UWV periodieke rapportages over de voortgang en de activiteiten. Wanneer u weer regulier inzetbaar bent, kunt u zich hersteld melden. Ook kan de re-integratie specialist u ondersteunen bij het verwerven van regulier werk bij een werkgever.

Hoe het re-integratietraject eruitziet

Landelijk netwerk van re-integratiewerkplekken

Wij bieden een landelijk dekkend netwerk van re-integratiewerkplekken. Hierdoor is een plaats voor het opdoen van arbeidsritme altijd binnen in de regio beschikbaar. Met een adequate begeleiding kunnen we u meer grip laten krijgen op uw belastbaarheid en deze zo mogelijk positief beïnvloeden.

Waarom P-Centrum?

 • P-Centrum heeft inzicht in arbeidsmarktmogelijkheden in de verschillende branches;
 • P-Centrum beschikt over een uitgebreid netwerk bij profit- en non-profitorganisaties (zowel landelijk als lokaal);
 • P-Centrum geeft Inzicht in de wetgeving Sociale zekerheid en de consequenties voor het inkomen. We laten u zien dat werken loont;
 • Op basis van uw belastbaarheid is er direct een re-integratiewerkplek beschikbaar;
 • Begeleiding en jobhunting wordt uitgevoerd door dezelfde persoon;
 • We informeren actief alle betrokkenen; we hanteren korte lijnen en responstijden;
 • Wij dragen zorg voor de inzet van zeer ervaren adviseurs;
 • Onze begeleiding en aanpak is afgestemd op de zelfredzaamheid en belastbaarheid van de individuele kandidaat, maar wel met de insteek van schadelastreductie en de kortste weg naar werk.

Wij zorgen met intensieve persoonlijke coaching dat u klaar bent voor een nieuwe start.

P-Centrum re-integratie UWV re-integrtaietraject Werkfit maken regio Tilburg regio Rotterdam regio Utrecht

Maak een afspraak

Hoe eerder de re-integratie

wordt gestart, des te groter de slagingskans

Maak een afspraak en onze experts kunnen de mogelijk- heden duidelijk uiteen zetten om tot een positief resulaat te komen. De koffie staat bij ons voor u klaar. Natuurlijk komen we ook graag bij u op locatie langs. Zeg het maar.