P-Centrum Nederland reintegratie

Re-integratie.

Werken aan

de toekomst.

Analyse verzuimdossier

Traject om uw verzuimdossier te checken of deze Poortwachter-proof is.

Twijfel je als werkgever over de volledigheid van een verzuimdossier? Heb je aan alle verplichtingen voldaan, zijn er losse eindjes, moet je nog een interventie inzetten? P-Centrum kan in relatief korte tijd een verzuimdossier doorlichten en adviseren wat er moet gebeuren om het Poortwachter-proof te maken.

P-Centrum reintegratie Content Analyse Verzuimdossier

Maak een afspraak

Hoe eerder de re-integratie

wordt gestart, des te groter de slagingskans

Maak een afspraak en onze experts kunnen de mogelijk- heden duidelijk uiteen zetten om tot een positief resulaat te komen. De koffie staat bij ons voor u klaar. Natuurlijk komen we ook graag bij u op locatie langs. Zeg het maar.