Re-integratie.

Werken aan

de toekomst.

UWV – Naar werk; begeleiding naar werk vanuit een uitkering

Samen stomen we u klaar voor een nieuwe start op de arbeidsmarkt vanuit een uitkering.

Deskundige begeleiding vanuit een uitkering

Samen werken we naar een nieuwe start op de arbeidsmarkt. Samen werken we aan de toekomst. P-Centrum biedt dit programma aan als UWV partner voor in de regio’s Tilburg, Rotterdam en Utrecht.

Onze re-integratiespecialist ondersteunt u op het gebied van:

1. Loopbaanorientatie
Loopbaanoriëntatie met als doel om een zoekprofiel op te stellen: In kaart brengen van vaardigheden, kwaliteiten en aandachtspunten en deze vertalen naar concrete, realistische functies op de huidige arbeidsmarkt. Daarbij kan een aantal specifieke testen worden ingezet (bijvoorbeeld persoonlijkheidstest, interessetest en beroepskeuzetest). Daarnaast kan u ondersteund worden met het opstellen van een CV en een persoonlijkheidsprofiel;

2. Stageplekbemiddeling
Bemiddeling ten behoeve van een stageplek om relevante praktijkervaring op te bouwen met als doel om regulier werk te verwerven;

3. Sollicitatieondersteuning
De re-integratiespecialist biedt u persoonlijke ondersteuning met solliciteren bij:

 • Het selecteren van potentiële werkgevers;
 • Het benaderen van werkgevers;
 • Het voorbereiden en evalueren van sollicitatiegesprekken.

Onze re-integratiespecialist begint het begeleidingstraject altijd met een intakegesprek en maakt een plan van aanpak dat is afgestemd op uw persoonlijke situatie. We beperken ons tot wat nodig is om werk te verwerven.

Bij plaatsingsmogelijkheden zal met de nieuwe werkgever worden overlegd over de weg naar het nieuwe dienstverband, een direct contract of eerst een proefplaatsing en eventueel detachering. We realiseren plaatsingen door middel van directe bemiddeling naar (bij voorkeur) “verborgen” vacatures; en leerwerkarrangementen waarbij via om-, her- en bijscholing werkzoekenden worden geplaatst op vacatures die moeilijker ingevuld kunnen worden. In een aantal gevallen kan na diplomering/certificering een baangarantie worden afgegeven.

Waarom P-Centrum?

 • P-Centrum heeft inzicht in arbeidsmarktmogelijkheden in de verschillende branches;
 • P-Centrum beschikt over een uitgebreid netwerk bij profit- en non-profitorganisaties (zowel landelijk als lokaal);
 • P-Centrum geeft Inzicht in de wetgeving Sociale zekerheid en de consequenties voor het inkomen. We laten u zien dat werken loont;
 • Op basis van uw belastbaarheid is er direct een re-integratiewerkplek beschikbaar;
 • Begeleiding en jobhunting wordt uitgevoerd door dezelfde persoon;
 • We informeren actief alle betrokkenen; we hanteren korte lijnen en responstijden;
 • Wij dragen zorg voor de inzet van zeer ervaren adviseurs;
 • Onze begeleiding en aanpak is afgestemd op de zelfredzaamheid en belastbaarheid van de individuele kandidaat, maar wel met de insteek van schadelastreductie en de kortste weg naar werk.

Wij zorgen met intensieve persoonlijke coaching dat u klaar bent voor een nieuwe start.

P-Centrum re-integratie UWV re-integratietraject Naar Werk regio Utrecht regio Rotterdam regio Tilburg

Maak een afspraak

Hoe eerder de re-integratie

wordt gestart, des te groter de slagingskans

Maak een afspraak en onze experts kunnen de mogelijk- heden duidelijk uiteen zetten om tot een positief resulaat te komen. De koffie staat bij ons voor u klaar. Natuurlijk komen we ook graag bij u op locatie langs. Zeg het maar.