P-Centrum Nederland Reintegratie

Re-integratie.

Werken aan

de toekomst.

Over ons

Denken in mogelijkheden, vraagt ambitie en doorzettingsvermogen. Dat is meer dan voldoen aan wettelijke regels. Dáármee help je de medewerker. P-Centrum zoekt het spanningsveld op van wat iemand kan en zóu kunnen. Invoelend en resultaatgericht, willen wij mensen zien groeien boven hun verwachting. We dagen ze uit om kleine stapjes te zetten, onder onze intensieve begeleiding en bescherming.

Wij stellen alles in het werk voor succesvolle re-integratie, volgens beproefde én verrassende methodes. Onorthodox, als we dat nodig vinden. De juiste interventie is altijd maatwerk, dat begint bij een goed begrip van de medewerker en zijn situatie. Daarom voeren we een uitgebreid intakegesprek voor dat we een plan van aanpak opstellen. En trekken we tijdig aan de bel als een ingeslagen traject niet werkt. Dan slaan we een andere weg in. Die intensieve aanpak en persoonlijke benadering zijn ons kenmerk. Onze ambitie is niet de grootste te worden in ons vakgebied, maar wel tot de besten te behoren.

Arbeidsdeskundigen en re-integratiecoaches onder één dak

P-Centrum is gespecialiseerd in re-integratie. Heel bewust hebben wij arbeidsdeskundigen en re-integratiecoaches onder één dak. Een warme overdracht tussen die twee specialisten is essentieel voor een goed gekozen traject. Het advies van de arbeidsdeskundige is de leidraad, met diens profielen zoeken we passende functies. Re-integratiecoaches en arbeidsdeskundigen stemmen gedurende het begeleidingstraject regelmatig met elkaar af. Die onderscheidende werkwijze verbetert de kansen voor medewerkers om snel en duurzaam weer aan het werk te kunnen.

Aan de voorkant van een re-integratietraject stellen we de vraag centraal hoe iemand het werkplezier terug kan vinden. Oorzaken kunnen we lang niet altijd wegnemen, zeker niet bij ziekte, maar we coachen wel sterk op intrinsieke motivatie: de wil om weer te werken. Geloof in eigen kunnen en een positieve verwachting van het eindresultaat zijn daarbij cruciaal. En dan is het zaak zo snel mogelijk een werkplek te vinden, passend bij de mogelijkheden. Want werkritme is belangrijk om opbouw te stimuleren. Dat doen we tot en mét spoor 3, want we helpen ook mensen in een uitkeringssituatie.

Proactief met mensen aan de slag

Uiteraard volgen wij de wetgeving en minimaliseren wij de schadelast. En houden wij het belang van werkgever en werknemer in het oog. Wij gaan proactief met mensen aan de slag. Door persoonlijke aandacht in oplossingsgerichte trajecten boeken wij resultaat. Dat lukt alleen als het vanuit de medewerker zelf komt. En dan zorgen wij ervoor dat alles Poortwachter-proof is.

Als werkgever draag je twee jaar lang verantwoordelijkheid voor een zieke werknemer. De kosten daarvan kunnen schrikbarend oplopen als je alles in ogenschouw neemt, ook de vervanging van de medewerker. Het werk moet immers worden gedaan. Er zijn nogal wat spelers die het re-integratieproces beïnvloeden, zoals de medewerker, werkgever, arbodienst, casemanager, bedrijfsarts en verzekeraar. Voor buitenstaanders is het een complex plaatje, dat verschuift per fase en situatie. Voor ons is het gesneden koek.

Met kleine stapjes groeien

Wij zijn er voor al die partijen, sparren in principe met de casemanager en beseffen goed dat uiteindelijk de werkgever de rekening betaalt. Die adviseren wij dan ook aan de voorkant en kijken daarbij breder dan de specifieke opdracht. Is re-integratie überhaupt het juiste instrument? Als we er andere disciplines bij moeten betrekken, zoals mediation, outplacement of een jurist, dan aarzelen we geen moment.

Om ons werk goed te doen, bouwen wij een relatie met de werkgever en werknemer. Samen werken we keihard aan een nieuwe toekomst, met intensieve en persoonlijke ondersteuning, volgens beproefde én verrassende methodes. Met kleine stapjes groeien mensen boven verwachting. Daar ligt onze kracht, die zich dagelijks bewijst.

P-Centrum Nederland Persoonlijk Reintegratie Contract