P-Centrum re-integratie UWV Werkfit Maken re-integrtietraject UWV regio Tilburg regio Utrecht regio Rotterdam

Re-integratie.

Werken aan

de toekomst.

UWV – Werkfit maken; goed voorbereid de arbeidsmarkt op

Samen stomen we u klaar zodat u straks zelf of met hulp op zoek kunt gaan naar uw nieuwe baan.

Het Werkfit maken traject zorgt voor een sterke basis

Het doel is dat u straks klaar bent om werk te zoeken met of zonder hulp van UWV. P-Centrum biedt dit programma aan als UWV partner voor in de regio’s Tilburg, Rotterdam en Utrecht. Het Werkfit maken bestaat uit drie hoofdactiviteiten: verbeteren van persoonlijke effectiviteit, versterken van werknemersvaardigheden en het in beeld brengen van de mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

De hoofdactiviteiten van het re-integratietraject Werkfit maken:

1. Verbeteren van de persoonlijke effectiviteit
U gaat aan de slag met persoonlijke vaardigheden, waarmee u straks beter kunt functioneren in uw werk. Met persoonlijke coaching en oefening richten we ons op verschillende onderwerpen: het leren omgaan met belemmeringen en beperkingen in het werk, het beter leren aangeven van persoonlijke grenzen of het vergroten van uw zelfvertrouwen. Ook brengen we uw kwaliteiten, vaardigheden en capaciteiten in kaart.

2. Versterken van uw werknemersvaardigheden
We stellen u in de gelegenheid om op een re-integratiewerkplek stapsgewijs arbeidsritme op te laten bouwen en daardoor meer grip te krijgen op uw eigen belastbaarheid. De re-integratie specialist van P-Centrum ondersteunt u bij:

 • Introductie op een externe re-integratiewerkplek bij een organisatie in ons netwerk;
 • Via de re-integratiewerkplek kan u opbouwen in uren, taken en verantwoordelijkheden en grip krijgen op uw belastbaarheid. We kunnen op deze manier onderzoeken op welke wijze uw belastbaarheid in positieve zin is te beïnvloeden. Aanvullend kunt u relevante praktijkervaring opbouwen die u kunt gebruiken in een nieuwe baan.

Met coaching wordt u ondersteund met het in de praktijk brengen van uw persoonlijke vaardigheden.

3. Inzicht in uw eigen arbeidsmogelijkheden en de manier om deze te benutten
U leert wat uw mogelijkheden op de arbeidsmarkt zijn;

 • of u een beroepsgerichte training of opleiding nodig heeft;
 • of dit past bij uw belastbaarheid en concreet kansen biedt op werk
 • of het werk dat u wilt gaan doen aansluit bij uw mogelijkheden, bij uw omgeving uw belastbaarheid en concrete kansen op de arbeidsmarkt.
 • geplaatst op vacatures die moeilijker ingevuld kunnen worden. In een aantal gevallen kan na diplomering/certificering een baangarantie worden afgegeven.

Waarom P-Centrum?

 • P-Centrum heeft inzicht in arbeidsmarktmogelijkheden in de verschillende branches;
 • P-Centrum beschikt over een uitgebreid netwerk bij profit- en non-profitorganisaties (zowel landelijk als lokaal);
 • P-Centrum geeft Inzicht in de wetgeving Sociale zekerheid en de consequenties voor het inkomen. We laten u zien dat werken loont;
 • Op basis van uw belastbaarheid is er direct een re-integratiewerkplek beschikbaar;
 • Begeleiding en jobhunting wordt uitgevoerd door dezelfde persoon;
 • We informeren actief alle betrokkenen; we hanteren korte lijnen en responstijden;
 • Wij dragen zorg voor de inzet van zeer ervaren adviseurs;
 • Onze begeleiding en aanpak is afgestemd op de zelfredzaamheid en belastbaarheid van de individuele kandidaat, maar wel met de insteek van schadelastreductie en de kortste weg naar werk.

Wij zorgen met intensieve persoonlijke coaching dat u klaar bent voor een nieuwe start.

P-Centrum re-integratie UWV Werkfit Maken Externe Werkplek UWV reintegratie regio Utrecht regio Rotterdam regio Tilburg

Maak een afspraak

Hoe eerder de re-integratie

wordt gestart, des te groter de slagingskans

Maak een afspraak en onze experts kunnen de mogelijk- heden duidelijk uiteen zetten om tot een positief resulaat te komen. De koffie staat bij ons voor u klaar. Natuurlijk komen we ook graag bij u op locatie langs. Zeg het maar.