P-Centrum Nederland Reintegratie Arbeidsdeskundig onderzoek

Re-integratie.

Werken aan

de toekomst.

Arbeidsdeskundig onderzoek

Onderzoek naar hoever een zieke werknemer in staat is zijn werkzaamheden te verrichten.

Een arbeidsdeskundig onderzoek beantwoordt de vraag of een zieke werknemer in staat is zijn werkzaamheden te verrichten. Daarbij worden de ‘benutbare mogelijkheden tot werkhervatting’ objectief vastgesteld. De bedrijfsarts heeft het verzuim beoordeeld en stelt een Functie Mogelijkheden Lijst (FML) op. Op basis van deze FML doet de arbeidsdeskundige een weging van de belasting in de functie (zowel fysiek als mentaal), in relatie tot de belastbaarheid van de werknemer.

Belasting te groot?

Als de belasting te groot is, onderzoekt P-Centrum of de werknemer een andere functie binnen de organisatie kan vervullen. Een bestaande functie zou daartoe kunnen worden aangepast. Als terugkeer bij de huidige werkgever niet mogelijk is, maakt de arbeidsdeskundige een inschatting van de mogelijkheden op de arbeidsmarkt. De arbeidsdeskundige geeft advies aan de werkgever en werknemer welke stappen er gezet zouden moeten worden om het doel (plaatsing bij een andere werkgever) te realiseren.

Tijdige inzet voorkomt sancties

Arbeidsdeskundig onderzoek kan ook worden ingezet als er bij de werkgever twijfels bestaan of een werknemer zijn functie in welke vorm dan ook nog kan uitvoeren. Door tijdige inzet van het onderzoek kan voor werkgevers een loonsanctie door UWV worden voorkomen.

Wij staan voor u klaar!

Maak een afspraak

Hoe eerder de re-integratie

wordt gestart, des te groter de slagingskans

Maak een afspraak en onze experts kunnen de mogelijkheden duidelijk uiteen zetten om tot een positief resultaat te komen. De koffie staat bij ons voor u klaar. Natuurlijk komen we ook graag bij u op locatie langs. Of heeft een online kennismaking uw voorkeur? Zeg het maar.