Arbeidsdeskundig onderzoek

Bij een arbeidsdeskundig onderzoek gaat het om de vraag of een werknemer die zich heeft ziek gemeld in staat is de werkzaamheden in zijn of haar eigen functie te verrichten.

Waarbij objectief wordt vastgesteld wat de benutbare mogelijkheden tot werkhervatting zijn. De bedrijfsarts heeft het verzuim beoordeelt en stelt een Functie Mogelijkheden Lijst (FML) op. Op basis van deze FML doet de arbeidsdeskundige een weging van de belasting (zowel fysiek als mentaal) in de functie, in relatie tot de belastbaarheid van de werknemer.

Als blijkt dat de belasting in de functie de belastbaarheid van de werknemer overschrijdt, dan is er sprake van ongeschiktheid. Aanpassing in het huidige werk (werkzaamheden of omstandigheden) kan maken dat de werknemer wel geschikt is voor zijn of haar eigen functie.

Wanneer dit niet het geval is, dan onderzoekt P-Centrum of er wellicht mogelijkheden zijn voor de werknemer bij de eigen werkgever in een ander functie.

Ook hierbij geldt dat een bestaande functie aangepast zou kunnen worden om deze wel passend voor de werknemer te maken.

Als terugkeer bij de huidige werkgever niet mogelijk is, dan maakt de arbeidsdeskundige een inschatting van de mogelijkheden van de werknemer op de arbeidsmarkt. De arbeidsdeskundige geeft advies aan de werkgever en werknemer welke stappen er gezet zouden moeten worden om het doel (plaatsing bij een andere werkgever) te realiseren.

Arbeidsdeskundig onderzoek kan ook worden ingezet als er bij de werkgever twijfels bestaan of een werknemer zijn functie in welke vorm dan ook nog kan uitvoeren. Door tijdige inzet van het onderzoek kan voor werkgevers een loonsanctie door UWV worden voorkomen.

Meer informatie over wat wij voor u kunnen betekenen?

085-1304736

info@p-centrum.eu

Meer informatie

Wilt u een offerte voor een arbeidsdeskundig onderzoek of meer informatie?

HoofdVestiging

Hortsedijk 35

5708HA HELMOND

 

We hebben diverse spreeklocaties in het land.

Telefoon en mail

Telefoonnummer

085-130 47 36

E-Mail

info@p-centrum.eu