P-Centrum Nederland Reintegratie Belastbaarheidsonderzoek

Re-integratie.

Werken aan

de toekomst.

Belastbaarheidsonderzoek

Onderzoek naar de mogelijkheden tot werkhervatting.

Voor langdurig zieke werknemers is het belangrijk dat de mogelijkheden tot werkhervatting inzichtelijk worden gemaakt vóórdat een extern re-integratietraject wordt gestart. Daartoe zetten wij het belastbaarheidsonderzoek in, en het werkhervattingsplan. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een bedrijfsarts en een arbeidsdeskundige. De arbeidsdeskundige stelt op basis daarvan een werkhervattingsplan op.

Na afronding van het belastbaarheidsonderzoek zijn twee scenario’s mogelijk:

Scenario 1
Goede of redelijke werkhervattingsmogelijkheden
> 2e spoor bemiddelingstraject

Scenario 2
Geen of geringe werkhervattingsmogelijkheden
> 2e spoor basistraject

P-Centrum biedt bij beide de scenario’s specifieke dienstverlening aan.

Wij staan voor u klaar!

P-Centrum Nederland Reintegratie Persoonlijke reintegratie begeleiding Thuis belastbaarheidsonderzoek

Maak een afspraak

Hoe eerder de re-integratie

wordt gestart, des te groter de slagingskans

Maak een afspraak en onze experts kunnen de mogelijk- heden duidelijk uiteen zetten om tot een positief resulaat te komen. De koffie staat bij ons voor u klaar. Natuurlijk komen we ook graag bij u op locatie langs. Zeg het maar.