Privacy

Voor advies op het gebied van arbeidsdeskundige- en loopbaanvraagstukken, zoals arbeidsdeskundige onderzoeken, re-integratie 1e en 2e spoor, loopbaantrajecten en outplacement hebben persoonlijke gegevens van u nodig. Die gegevens krijgen wij van u of uw  verwijzer (bijvoorbeeld uw werkgever of bedrijfsarts). Wanneer u traject start bij ons wordt een dossier aangelegd. Wij verzamelen daarbij alleen die persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van onze taken.

Wij zien bescherming van uw privacy als de basis van de vertrouwensrelatie die we met u aangaan. U kunt er dan ook op vertrouwen dat we zo zorgvuldig mogelijk met uw persoonsgegevens omgaan.